TRANSMISAONO ISCJELJIVANJE – MISLI 7

Glumci vas analiziraju jer žele da vas kopiraju. Uporno traže vrline i mane, a ono što oni nemaju u sebi nadoknadjuju maštom. Igrajte u životu samo sebe, budite original.

Netaktičnost je u direktnoj sprezi sa nivoom kulture.

Kada Vas ISTINA pomiluje onda se cijelo tijelo ježi.

Svaka uslovljenost je odraz gubitka sebe, slobode.

Imajte etičnost i rukovodite se dobrotom, ne propuštajte šansu da budete i ostanete čovjek.

Sve može biti ljubav, ljubav ste Vi, zato spoznajte ljubav, odnosno sebe.

Dajte vrijeme sebi, svom sopstvu jer tek onda će vrijeme raditi za vas.

Budite zahvalni svima koji su Vam podarili iskustva bez obzira na predznak, jer to je najveće bogatstvo.

Zoran Volarić