TRANSMISAONO ISCJELJIVANJE – MISLI 12

Onoliko koliko ljubavi imate u sebi odnosno koliko je dajete  drugima određuje Vaše duhovno bogatstvo.

 

Čuvajte se od sebe samih. Budite najveći prijatelji sebi, ne trošite energiju (misli), zdravlje već imajte mir i pažljivo se odnosite prema sebi i drugima.

 

Nedozvolite ili kontrolišite sebe da tuđe mane vidite kao svoje. Ispravite svoj pogled na druge kroz Vas same. Vidite ljepotu u drugima jer je ta ljepota dio Vas i obratno.

 

Nemiri su TIHE UBICE, a nemiri priostiču od  EMOCIJA koje kreirate u sebi.

 

Izgradite most između tijela i duše, nek sesve stopi u jedno, budite čista kreacija.

 

Božje zapovjesti Vam predočavaju kakav način života treba voditi da bi otkrili svoju svrhu, bezuslovnu ljubav, mir, sebe (Boga u Vama). Sve je jednostavno prikazano samo se primjena komplikuje zbog nesvjesnog Uma, Ega, predrasuda, usvojenih programa ponašanja….. Lakoća života ostvaruje se kroz predanost Tvorcu i prožimajuću LJUBAV.

Zoran Volarić